Universitetsskolen St. Svithun

Nye St.Svithun vgs er mer enn nytt bygg, variert undervisning, topp idrettsanlegg og trivsel: Som første videregående skole på Vestlandet har St.Svithun fra i høst status som universitetsskole. Det betyr at UiS og Svithun sammen skal gjøre elevopplevelsen på skolen enda bedre, samt fortsette å gjøre overgangen fra elev til student så god som mulig – et viktig mål for en stor, moderne studiespesialiseringsskole som St.Svithun, sier rektor Øystein Hennig.

Svithunrektor Hennig og dekan Munthe ved UiS setter elevene fremst i samarbeidet. Skal elevene merke dette, er det viktig å raskt komme i gang med konkrete prosjekter som bevisstgjør og skaper læring, forteller de. Rett over jul blir alle 3.klassingene på Svithun med i et doktorgradsprosjekt om elevenes religionsforståelse; et pilotprosjekt som vil gjentas neste skoleår. Parallelt skal hele kollegiet, sammen med professor Alexandre Dessingue og doktorgradsstipendiat Tor Thorvaldsen (som også er lektor på skolen), lære mer om kritisk tenkning, en ferdighet som alltid har vært viktig på Svithun, men som med de nye læreplanene fra 2020 løftes fram som gjennomgående viktig, både i videregående og i universitetsstudier.

Nye prosjekter vil komme. Nye St.Svithun vil fortsette å være en aktiv framtidsaktør!:)

SvithunUniversitetskolen