Om skolen

 

St. Svithun videregående skole er trivsel.
St. Svithun videregående skole er kvalitet og kunnskap.
Hvert skoleår skal alle våre elever innen studiespesialisering og idrett oppleve oss sånn.
Hver elev skal merke at lærerne og skolen får ut det beste i ham eller henne.
Dette får vi til gjennom variert undervisning, klare målsettinger og tett oppfølging.
 
Velkommen til å oppleve kunnskap, kvalitet og trivsel hos oss på St. Svithun!