For foresatte

Du som foresatt er fortsatt en viktig ressurs for ditt barn.

Det å begynne på videregående skole er en stor overgang og en ny fase i utdanningsløpet som innebærer nye muligheter og utfordringer. Du som foresatt er fortsatt en viktig ressurs for ditt barn. Forskning viser at når foresatte engasjerer seg, uavhengig av utdanningsnivå og kunnskap om skolefagene, blir elevene mer motiverte og de trives bedre på skolen.

Fra 2010 er det lovpålagt med foreldresamarbeid også på videregående skole til eleven fyller 18 år. Samarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling.

St. Svithun vgs inviterer foresatte på Vg1 og Vg2 til et møte i starten av skoleåret, hvor foreldre blir informert om skolen, samarbeid med foresatte, innhold i opplæringen, rutiner og annet som er relevant.

Foresatte til elever på Vg1 og Vg2 får også tilbud om en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer i løpet av første halvår. Denne samtalen handler om elevens arbeid og innsats, og kompetanse og utvikling i de ulike fagene. Fra og med skoleåret 2011/2012 kan også foresatte holde seg løpende oppdatert på elevenes karakterutvikling og fravær via   http://skolearena.no/startsiden/index.html.

Ditt engasjement og samarbeid med skolen er viktig for ungdommens læringsmiljø og læringsutbytte.

Lykke til med et aktivt samarbeid.