Vg2/Vg3 - Programfag

0506

Fra og med Vg2 velger alle elever på studiespesialiserende studieretning programfag. Hvilke fag man velger, er avhenigig av hvilken utdanning man ønsker å gå videre med senere. Skolens rådgivertjeneste hjelper den enkelte elev med å finne fram til sine valg. Det arrangeres også et eget foreldremøte for Vg1-elever i januar, med fokus på valg av programfag.   

På St. Svithun tilbyr vi programfag innenfor programområdet realfag og programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Det er også mulig å ta enkeltfag innenfor programområdet idrett.