Vg1 - Første steg på veien

0439

Når du begynner på Vg1 er vi opptatt av man skal trives allerede fra starten av. Derfor har det de siste tre årene vært arrangert en fadderordning for samtlige nye Vg1-elever. Les gjerne mer om hva som skjer ved skolestart på denne linken.

Faglig sett foregår undervisningen dette første året sammen med resten av klassen, med unntak av i fremmedspråk og i matematikk. I tabellen under finner du en oversikt over de ulike fagene på Vg1.

Fellesfag Vg1

På mange måter er dette første året dermed et år hvor du som elev følger en type undervisning du er vant med fra ungdomskolen. I løpet av skoleåret er det likevel viktig å bestemme seg for hvilke fag man ønsker å gå videre med på i Vg2 og i Vg3. Skolens rådgivertjenste hjelper deg til å velge fag som passer best for deg og dine videre planer for studier.

Les mer om hvordan undervisningen på Vg2 og Vg3 fungerer på denne linken.