Realfag

Tabellen viser hvilke programfag skolen tilbyr innen realfag
Ved å klikke på faget vil du kunne lese mer om hva det enkelte fagets innhold.

Realfag

Tabellen viser hvilke programfag skolen tilbyr innen realfag
Ved å klikke på faget vil du kunne lese mer om hva det enkelte fagets innhold.

Fag
Vg 2(uketimer)
Vg 3(uketimer)
 Matematikk R1 5  
 Matematikk R2
(bygger på R1)
  5
 Matematikk S1 5  
Matematikk S2
(bygger på S1)
  5
 Kjemi 1 5  
Kjemi 2
(bygger på Kjemi 1)
  5
 Fysikk 1
(tilbys på vg2 og vg3)
5 5
Fysikk 2
(bygger på Fysikk 1)
  5
 Biologi 1 5  
 Biologi 2   5
 Geofag 1 5  
 Geofag 2   5
Timeantall for programfag er minst 15 15