Handlingsplan mot mobbing

0799

På St. Svithun videregående skole er det viktig at alle elever trives. Arbeid med å motvirke og å håndtere mobbing har derfor første prioritet.

Fra 1. august 2017, er det gjort justeringer i skolens- og skoleeiers plikter i forhold til arbeid knyttet til elevenes psykososiale læringsmiljø. Les mer om oppdatert regelverk her. Mer info om hvordan skolen arbeider med denne problematikken får du ved å gå inn på linkene til høyre.