Vår identitet

St.Svithun vgs ønsker å bevisstgjøre elevene på framtidens arbeidsliv; det å kunne anvende kunnskap i samspill med andre er viktig. Samarbeidsaktiviteter skal prege skolehverdagen og læringsøktene på Svithun - mellom elevene, mellom elev - lærer og mellom de ansatte. Med utgangspunkt i skolens visjon, "På St.Svithun vil vi få fram det beste i ALLE gjennom kunnskap, kvalitet og trivsel", og motto, 'Kunnskap, Kvalitet og Trivsel', har vi en læringsplattform som skal styre praksisen vår:

plakaten

Skoledagene på St.Svithun

Vår skoledag starter 8.30 mandag til torsdag, og disse fire dagene går timeplanen til 15.20. Mange liker å slutte tidligere på fredager; derfor 8.15 - 14.20 siste dagen i uka:) Mitt i skolen ligger læringssenteret med bibliotek, sofa/lesesteder og splitter ny kantine - denne kantina er åpen fra 8 - 15 hver dag, og har en super app for oversikt og bestillinger. Dagene mandag til torsdag har lunsj (25 min) pluss aktivitet- og læringstid (40 min) midt på dagen. Hensikten med denne studietiden er mer fleksibilitet for elevene da de vekselsvis kan shoppe faglige tilbud med lærerne som veiledere, samt å tilby fysiske- og sosiale aktiviteter for alle.

Dette handler om at elevene skal få gode erfaringer med å ta ansvar for eget arbeid.

Opplegget er nytt av året, og vi ser at det helt sikkert vil være erfaringer å lære av her; Rom ble ikke bygget på èn dag.

St.Svithun har med ombyggingen fått en rekke grupperom, lesekroker, sofaseksjoner og naturlige minglingsområder - vi tenker at disse skal brukes så hyppig som mulig, i læringsøktene (en skoletime er 80 min på Svithun), i studietiden, mellom læringsøktene og gjerne før og etter timeplantiden:)