Vår identitet

St.Svithun vgs ønsker å bevisstgjøre elevene på framtidens arbeidsliv; det å kunne anvende kunnskap i samspill med andre er viktig. Samarbeidsaktiviteter skal prege skolehverdagen og læringsøktene på Svithun - mellom elevene, mellom elev - lærer og mellom de ansatte. Med utgangspunkt i skolens visjon, "På St.Svithun vil vi få fram det beste i ALLE gjennom kunnskap, kvalitet og trivsel". Dette er vår læringsplattform som skal styre praksisen vår.

plakaten

Skoledagene på St.Svithun

Vår skoledag starter 8.30 mandag til fredag og slutter 1450 (tirsdag 1520).

Mitt i skolen ligger læringssenteret med bibliotek, sofa/lesesteder og ny kantine - denne kantina er åpen fra 8 - 14 hver dag. Det serveres også varmmat.

Læringssenteret er åpent fra 0700-1600 hver dag.

I løpet av uken settes det av tid til studiearbeid, både tid som er lærerstyrt og tid som i noe elevstyrt. Lærerne hjelper elevene med å strukturer arbeidet sitt i denne tiden.

Målsettingen med studietiden er bl.a:

 • Legge til rette for å bruke overordnet del av læreplanverket
  • Å lære å lære
  • Danning; selvstendig planlegging
  • Skape en plass for utforsking og refleksjon, dybdelæring
  • Legge til rette for tverrfaglige emner
  • Inkluderende og trygt læringsmiljø
  • Tilpasset opplæring
 • Gjøre elevene studieforberedt
 • Mer skolearbeid i løpet av skoledagen slik at det blir mindre å gjøre hjemme
 • Bedre resultater, målt i gjennomstrømming og karakterer

Dette handler om at elevene skal få gode erfaringer med å ta ansvar for eget arbeid.

St.Svithun har mange gode grupperom, lesekroker, sofaseksjoner og naturlige minglingsområder. Elevene skal alltid kunne finne gode arbeidsrom både i den ordinære undervisningstiden og utenom.