Kontakt oss

E-post: stsvithun-vgs@skole.rogfk.no

Telefon: 51 59 73 00

Fakturaadresse: 
Alle leverandører må sende elektronisk faktura (EHF). Benytt organisasjonsnummer 971 045 698

Fakturaen må merkes: St. Svithun og ressursnummer på den personen som bestiller varen

Mer informasjon om EHF-faktura

Søk etter ansatte

Åpningstid: kl.08.00 - kl.15.30

Besøksadresse: 
Ytre Eiganesvei 30
4022 Stavanger 

Fakturamottak:
Postboks 299, 4002 Stavanger

Kontonummer:  3201 38 32403   
Organisasjonsnummer: 9746 24427