Intro til fagene

Fagfordeling

Gul: Antall timer med fellesfag per uke
Orange: Antall timer med idrettsfag per uke

FELLES PROGRAMFAG
Aktivitetslære 1, 2 og 3.
Et praktisk fag hvor elevene får en allsidig kroppsbruk og innblikk i mange spennende tradisjonelle og moderne idretter.

I dette programfaget lærer du om kroppens reaksjoner på fysiske påvirkninger. Å mestre ulike situasjoner både på og utenfor idrettsarenaen er sentralt.

Treningsledelse 1, 2 og 3.
Det å lede andre krever god innsikt. Elevene vil oppleve ulike situasjoner og forskjellige metoder å håndtere treningsledelse på.

Idrett og samfunn.
Målet er å gi elevene innsikt i hvordan idrett organiseres og fungerer i samfunnet. Du kan velge mellom de valgfrie programfagene:

VALGFRIE PROGRAMFAG (Alle skal ha ett av disse fagene):
Breddeidrett 1, 2 og 3.
I breddeidrett er elevene innom ulike individuelle idretter og lagspill. Spenning, glede, mestring, opplevelser og samhold preger aktivitetene i breddeidrett.

Toppidrett 1, 2 og 3
gir talentfulle ungdommer med idrettsambisjoner mulighet til å kombinere idrett og skolegang. Idrettstilbudet gir mulighet til å trene 6 timer i uka i skoletida, sammen med elever på Studiespesialisering med Toppidrett. Sammen med skolens lærere bruker vi dyktige trenere fra våre samarbeidsklubber i idrettsundervisningen.
For å kunne velge Toppidrett, må elevene være på et høyt idrettslig nivå. De kan bli innkalt til uttaksspill og/eller bli vurdert individuelt.