Fag på Idrettsfag

Tabellen viser hvilke fag du har på idrettsfag hvert av årene. For å lese mer om hvert enkelt fag, kan du klikke på fagene for å komme til Udir.no.

Fag Vg 1
(uketimer)
Vg 2
(uketimer)
Vg 3
(uketimer)
Felles programfag
 Aktivitetslære 5 5 5
 Treningslære 2 3 5
 Idrett og samfunn   2 3
 Treningsledelse   2 4
Sum Fellesfag 7 12 17
 
Valgfrie programfag (man velger ett av fagene)
 Toppidrett 1, 2, 3 5 5 5
 Breddeidrett 1, 2, 3 5 5 5
Sum valgfrie programfag 5 5 5
 
Fellesfag
Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3  
Fremmedspråk 4 4  
Engelsk 5    
Naturfag 5    
Historie   2 4
Samfunnsfag   3  
Geografi   2  
Religion og etikk     3
Sum fellesfag 23 18 13
       
Sum totalt 35 35 35