Toppidrettsutøvere

Testlaboratoriet ved Olympiatoppen Sør-Vest er en av testsentrene i regi av Olympiatoppens nettverk, og er således kvalitetssikret slik at toppidrettsutøvere kan testes regionalt etter de samme retningslinjene og prosedyrene som er gjeldene sentralt. Av praktiske grunner (tid, økonomi, helse) vil det ofte være fordelaktig at en utøver testes regionalt. 

Henvendelser og prispolitikk

Alle henvendelser om testing skal gå via landslagstrener/sportsjef og coach i Olympiatoppen. Ingen fagansatte sentralt eller regionalt skal jobbe med landslagstrenere/utøvere uten at OLT coach har godkjent det (gjelder ikke morgendagens utøvereprosjekt). Testleder skal objektivt presentere resultat til trener/utøver. Alle henvendelser i forbindelse med testing av landslagsutøvere skal daglig leder av Olympiatoppen Sør-Vest; Morten Eklund kontaktes.

For landslagsutøvere har Olympiatoppen utarbeidet følgende priser for idrettsfysiologisk testing. Faktura sendes direkte til enkelte særforbund. 

TYPE TEST
PRISER
VO2maks  Kr 440,-
Laktatprofil Kr 660,-
Laktatprofil + VO2maks Kr 830,-

  

Kontakt: morten.eklund@olympiatoppen.no