St Svithun TestLab

   

Testlab

   

Fysiologisk testlab

Regelmessig testing har en naturlig plass i ethvert seriøst treningsprogram. Viktige stikkord i forbindelse med testing er treningskontroll, motivasjon, justering av belastning og intensitet, overtrening og seleksjon.

St.Svithun Videregående Skole og Olympiatoppen Sør-Vest er en av totalt 8 testsentre i Norge kvalitetssikret av Olympiatoppen. Vi tilbyr to grunnleggende arbeidsfysiologiske tester.

Maksimalt oksygenopptak

er utøverens maksimale evne til å ta opp og forbruke oksygen. Dette er den viktigste fysiologiske parameteren for å kunne prestere i utholdenhetsidretter. Utøver gjennomfører en standardisert oppvarming på 20-30min i forkant av testen. Gjennomføres det laktatprofil i forkant av testen, fungerer dette som utøverens oppvarming. Maksimalt oksygenopptak måles ved at utøveren gjennomfører en trinnvis økende belastning hvert minutt til tilnærmet utmattelse. Varigheten av testen bør minimum vare 4-5 min og maksimalt 10 min. Dersom utøveren er testet før, er belastningsoppsettet gitt. Er utøveren ”ny” foretas det et skjønnsmessig valg i samarbeid med testleder og utøver.

Laktatprofiltest

brukes for å kartlegge fysiologisk respons ved ulike submaksimale belastninger. Hjertefrekvens, laktatkonsentrasjon og subjektiv belastningsfølelse registreres. Hvert belastningstrinn varer i 4 eller 5min. Arbeidsbelastningen bestemmes ut fra idrettsgren og ergometer. Økning i belastningstrinn og startbelastning fastsettes av testleder i samråd med utøver. Felles for laktatprofilprotokollene er:

  • Antall belastningstrinn er mellom 5-7.
  • 60 sek pause mellom hvert trinn (unntaket er sykkel som er kontinuerlig arbeid).
  • Hjertefrekvens måles og registreres de siste 30 sekundene på hvert trinn.
  • Testleder spør utøver om opplevd anstrengelse før fingerstikk (blodprøve) på hvert arbeidstrinn.
  • Blodprøve (fingerstikk) tas i pausen (sykkel tar måling mens arbeidet pågår), og analyseres for laktat.
  • Testen avsluttes når laktatverdi overstiger grensen som er satt for den enkelte idrett (erfaringsmessig gitt mellom 87-91% av maks hjertefrekvens).

Det er ønskelig at utøverens medbringer egen pulsklokke/belte. Dersom utøverne ikke har dette tilgjengelig, kan dette lånes av oss. Vi gjennomfører testing av utøvere på følgende ergometre; tredemølle (Woodway), romaskin (Concept 2 modell E) og wattsykkel (Lode Excalibur Sport) kjøpes inn mars 2018.