For elever

 

 

St Svithun er en skole der elevene virkelig trives på det sosiale plan, samtidig som deres faglige og personlige utvikling står i sentrum. Det gode sosiale miljøet står sterkt på skolen og er preget av trivsel, trygghet og likeverd. Lærerene på skolen er faglig dyktige og møter elevene med tillit, respekt og forventninger. Elevmedvirkning står sterkt på skolen og her føler du virkelig at din stemme blir hørt. Finn din plass på laget.. 

Her kan du også følge skolen på  facebook!

 

Mvh,

Burak Karaca

Elevrådsleder 2017/2018 

Leksehjelp

Elever ved de videregående skolene i fylket har mulighet til å få ekstra hjelp til arbeid med matematikk ved Universitetet i Stavanger.