Lærebøker

Mangler du noen bøker? Skal du byttet fag? Kom innom biblioteket så får du hjelp. Husk å ta med lærebok fra faget du skal bytte fra.

Rogaland fylkeskommune gir deg tilgang til lån av gratis lærebøker, men…

  • Du har i utgangpunktet kun mulighet til å låne ett eksemplar av hver lærebok
  • Vi har ikke lærebøker til dagslån
  • Tapte/ødelagte lærebøker må erstattes før du får låne nytt eksemplar
  • Skriv navn og klasse i alle bøkene og pass godt på dem gjennom skoleåret
  • Det blir sendt ut regning for manglende innleverte lærebøker ved oppstart til nytt skoleåret
  • St. Svithun videregående låner kun ut lærebøker til egne elever ved skolen inneværende skoleår