Fellesskriv til skolene om russeaktiviteter 2019

Rogaland-fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har fått signaler fra de videregående skolene i Rogaland og fra Sør-Vest politidistrikt om bekymringer knyttet til årets russefeiring, og har derfor behov for å sende ut felles infoskriv til de videregående skolene.

Informasjonen skolene og politiet har gitt Rogaland fylkeskommune tyder på at utfordringer med årets russefeiring kan bli større enn det som man vanligvis forventer. Utfordringene er spesielt knyttet til russebusser. Skoleeier har derfor sendt ut et felles orienteringsskriv til de videregående skolene i regionen. Infoskrivet finner du i sin helthet her (Vedlegg øverst til høyre).

Del denne artikkelen på: